Sněmovní tisk 1010
Vl.n.z. o poskytnutí záruky na zajištění úvěru - EUROFIMA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1010/0 dne 3. 6. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 22. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 22. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1739).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1010/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1010/2, který byl rozeslán 28. 6. 2005 v 16:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 692, usnesení č. 1800).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 7. 2005.
  Návrh zákona 3. 8. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 1010/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 1010/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 78, usnesení č. 1833).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 358/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Železnice

Deskriptory EUROVOCu: investiční úvěr, kolejové vozidlo, železniční doprava, železniční park

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)