Sněmovní tisk 1009
Novela z. o návykových látkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1009/0 dne 3. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1764).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1009/2, který byl rozeslán 23. 9. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 335, usnesení č. 1942).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 11. 2005.
  Návrh zákona 13. 12. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 1009/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 12. 2005 poslancům jako tisk 1009/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 359, usnesení č. 2165).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 74/2006 Sb.Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Státní správa a justice, ZdravotnictvíDeskriptory EUROVOCu: dovozní politika, farmaceutický výrobek, konopí, omamná látka, přibližování legislativy, psychotropní látka

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)