Sněmovní tisk 1118
Návrh zákona o Institutu pro dokumentaci totality

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Krása Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1118/0 dne 18. 10. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 10. 2001. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 11. 2001 jako tisk 1118/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2001 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: JUDr. Cyril Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1940).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 45 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1118/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 14. 3. 2002 na 47. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 100, usnesení č. 2129).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Archivnictví, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: archivISP (příhlásit)