Sněmovní tisk 534
Novela trestního zákona a zákona o přestupcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)