Sněmovní tisk 1366
Zákon - novela zákona o Vojenské policii - vládní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-11-18 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Holáň Vilém.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1366.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 24.11.1994 usnesení č. 449 rozdané jako tisk 1370. Určil garančním výborem Branný a bezpečnostní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1469.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 6.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 509).
     Návrh zákona 8.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 584).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20.02.1995.
     Prezident zákon podepsal 28.02.1995.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 14. 3. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 39/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Armáda

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnostISP (příhlásit)