Sněmovní tisk 993
Vl.n.z. v souv. s rozvojem kapitálového trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 993/0 dne 2. 9. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 633/20, PID ALBSBNGEVNNQ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1625).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 993/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 993/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8557Jan Řehounek20781-31447.docx (20 KB) / PDF (424 KB, 7 stran) 1. 6. 2021 v 14:54:47
8576Tomáš Martínek20800-31479.docx (7 KB) / PDF (298 KB, 2 strany) 8. 6. 2021 v 08:14:16
8659Jan Řehounek20883-31603.docx (35 KB) / PDF (366 KB, 14 stran) 16. 6. 2021 v 17:35:23
8668Jan Řehounek20892-31622.docx (24 KB) / PDF (288 KB, 9 stran) 18. 6. 2021 v 10:05:56
8705David Pražák20929-31686.docx (17 KB) / PDF (304 KB, 3 strany) 24. 6. 2021 v 20:37:19
8737Patrik Nacher20961-31747.doc (43 KB) / PDF (348 KB, 4 strany) 6. 7. 2021 v 21:14:01
8756David Pražák20980-31766.docx (22 KB) / PDF (315 KB, 4 strany) 7. 7. 2021 v 07:35:21
8758Zbyněk Stanjura20982-31768.docx (15 KB) / PDF (99 KB, 3 strany) 7. 7. 2021 v 07:45:08
8760Zbyněk Stanjura20984-31769.docx (14 KB) / PDF (100 KB, 3 strany) 7. 7. 2021 v 07:46:31
8761Zbyněk Stanjura20985-31770.docx (13 KB) / PDF (98 KB, 3 strany) 7. 7. 2021 v 07:47:10
8764Zbyněk Stanjura20988-31771.docx (13 KB) / PDF (92 KB, 2 strany) 7. 7. 2021 v 07:48:02
8781Jan Řehounek21005-31789.docx (19 KB) / PDF (94 KB, 2 strany) 7. 7. 2021 v 14:44:28
8786David Pražák21010-31802.docx (22 KB) / PDF (316 KB, 4 strany) 7. 7. 2021 v 15:08:40
8842Martin Kupka21066-31890.docx (22 KB) / PDF (255 KB, 5 stran) 14. 7. 2021 v 10:22:22
8848David Pražák21072-31894.docx (22 KB) / PDF (316 KB, 4 strany) 14. 7. 2021 v 13:29:05
8849Petr Dolínek21073-31895.docx (20 KB) / PDF (146 KB, 5 stran) 14. 7. 2021 v 14:37:13


Deskriptory EUROVOCu: daňový základ, finanční instituce, finanční trh, investiční společnost, kapitálový trh, penzijní fond, převoditelný cenný papír

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)