Sněmovní tisk 947
Dohoda o partnerství mezi ES a Republikou Tádžikistán

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 947/0 dne 18. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 4. 2005 (usnesení č. 432). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Reiber a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1693).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 947/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1929).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 27. 10. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 3. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 13 pod číslem 29/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, dvoustranný vztah, Evropské společenství, mezinárodní spolupráce, mezivládní spolupráce (EU), TádžikistánISP (příhlásit)