Sněmovní tisk 892
Interpelace I.Langera na před. vlády S. Grosse ve věci Autoklubu Bohemia

Dokument

Autor: MUDr. Mgr. Ivan Langer

Úplný název: Písemná interpelace poslance Ivana Langera na předsedu vlády ČR S. Grosse ve věci nestandardního postupu při prodeji státního podílu ve společnosti Autoklub Bohemia Asistance, a. s.
Adresát: JUDr. Stanislav Gross
Podáno dne: 25. 11. 2004
Odesláno adresátovi: 25. 11. 2004
O zařazení na schůzi požádáno dne: 7. 2. 2005

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 2. 2005 jako tisk 892/0.


 • PS

  Projednávání interpelace bylo odročeno.
  Interpelace projednávána dne:
  Projednávání bylo odročeno.
  Interpelace projednána dne:
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: ochrana akcionářů, poskytování služeb, silniční provoz, soutěžní řízení, veřejně prospěšná služba, vypsání soutěžeISP (příhlásit)