Sněmovní tisk 819
V.n.z.o poskyt. záruky na zajištění úvěru - EUROFIMA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 819/0 dne 10. 11. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 11. 2004 (usnesení č. 357). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 124, usnesení č. 1889).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 11. 2004.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 228 pod číslem 668/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Železnice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: kolejové vozidlo, podpora modernizace, záruka úvěru, železniční dopravaISP (příhlásit)