Sněmovní tisk 644
V.n.z. o registračních pokladnách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 644/0 dne 21. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5., 6., 7. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1128).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 644/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 644/2, který byl rozeslán 9. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 80, usnesení č. 1460).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 2. 2005.
  Návrh zákona 30. 3. 2005 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 4. 2005 poslancům jako tisk 644/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 4. 2005 poslancům jako tisk 644/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 38, usnesení č. 1633).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 2005.

Zákon vyhlášen 3. 6. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 215/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pokladny registrační

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: elektronická zařízení, hromadné stravování, maloobchod, příjem – platba, účetní položka, účetnictví

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)