Sněmovní tisk 638
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeňka Horníková, Lenka Andrýsová, Václav Horáček, Stanislav Polčák, Jiří Šulc, Otto Chaloupka, Jan Babor, Jiří Petrů, Milada Halíková) předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: Horníková Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 638/0 dne 21. 3. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 11. 4. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2012 jako tisk 638/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Smutný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1150).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 638/3, který byl rozeslán 14. 6. 2012 v 13:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1214).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 8. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 8. 2012.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 276/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Majetek České republiky, Politika bytová
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: finanční nástroj EU, městská infrastruktura, veřejná investice, výstavba měst

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)