Sněmovní tisk 635
Novela z. o konkursu a vyrovnání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Eva Dundáčková, Jan Mládek, Miroslav Kalousek, Tomáš Vrbík, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Michal Kraus, Vladimír Doležal, Martin Kocourek) předložila sněmovně návrh zákona 14. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Dundáčková Eva a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 635/0 dne 16. 4. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 14. 5. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 5. 2004 jako tisk 635/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2004 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1170).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 635/2 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 635/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 635/4 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 635/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 635/6, který byl rozeslán 20. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 28, usnesení č. 1455).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 635/7, který byl rozeslán 11. 2. 2005 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 378).Hesla věcného rejstříku: Konkurs

Deskriptory EUROVOCu: konkurz, nucená správa, soutěžní právo, vyrovnání s věřiteli

Navržené změny předpisů (19)ISP (příhlásit)