Sněmovní tisk 599
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Mgr. Martin Plíšek předložil sněmovně návrh zákona 17. 9. 2015.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 599/0 dne 21. 9. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 9. 2015. Vláda zaslala stanovisko 22. 10. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 10. 2015 jako tisk 599/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1232/15, PID KORNA2P9W8W7.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád občanský soudní

Deskriptory EUROVOCu: laický soudce, soudní řízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)