Sněmovní tisk 433
Novela z. o živnostenském podnikání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 3. 2015.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 433/0 dne 25. 3. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 3. 2015. Vláda zaslala stanovisko 23. 4. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 4. 2015 jako tisk 433/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 424/15, PID RACK9UZKY9HL.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, malé a střední podniky, podnikatel, správní kontrola, živnost

Navržené změny předpisů (23)ISP (příhlásit)