Sněmovní tisk 348-E
Rozhodnutí Evropské rady - změna čl. 136 Sml. o fungování EU

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

Předkladatel: ministr zahr. věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 18. 5. 2011 jako sněmovní tisk 348-E/0.

 • O


  Organizační výbor projednání dokumentu doporučil 19. 5. 2011 (usnesení č. 131).
  Navrh přikázat k projednání výborům:

 • V Výbor pro evropské záležitosti, Zahraniční výbor
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Sněmovna dokument přikázala k projednání výborům (usnesení č. 562).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Projednávání dokumentu bylo přerušeno (usnesení č. 1148). proběhlo 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Sněmovna dokument schválila.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, euro, eurozóna, Evropská unie, Evropský měnový systém, ratifikace dohodyISP (příhlásit)