Sněmovní tisk 189
Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 4. 2014 jako tisk 189/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 381/14, PID KORN9HLGVECI.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 30. 4. 2014 (usnesení č. 59).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 189/1 rozesláno poslancům 30. 5. 2014.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 5. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 189/2 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 11. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 189/3 (bere na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 318).Hesla věcného rejstříku: Státní závěrečný účet

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)