Sněmovní tisk 184
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: Beznoska A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 184/0 dne 30. 4. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 5. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 5. 2014 jako tisk 184/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 523/14, PID RACK9JT9PWEK.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 2. 12. 2014 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, důchodce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)