Sněmovní tisk 1281
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 6. 4. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2762701281/0 dne 6. 4. 2006.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 4. 2006.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Vlček a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1281/1 (komplexní pozměňující návrh).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 30, usnesení č. 2372).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal 21. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 28. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 171/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Majetek České republiky, Situace krizové, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika

Deskriptory EUROVOCu: civilní ochrana, povodeň, privatizace, veřejný majetek, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)