Sněmovní tisk 128
Zpráva o inflaci - leden 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2014 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2013)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 2. 2014 jako tisk 128/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 3. 2014 (usnesení č. 38). Zpravodajem určen Ing. Adolf Beznoska.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 10. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 128/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 315).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Měna

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, parlamentní kontrolaISP (příhlásit)