Sněmovní tisk 1273
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2005

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 4. 2006 jako tisk 1273/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 4. 2006 (usnesení č. 574). Zpravodajem určen Antonín Sýkora.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 21. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1273/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 2450).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)