Sněmovní tisk 1185
Novela z. úpravách ošetřovného

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1185/0 dne 26. 3. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1185.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 3. 2021. Vláda zaslala stanovisko 30. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 3. 2021 jako tisk 1185/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 321/21, PID ALBSBZGK9VQE.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2021 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 4. 2021 na 98. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1614). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 4. 2021 na 98. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 89, usnesení č. 1614).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2021.
  Prezident zákon podepsal 30. 4. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 4. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 4. 2021.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 183/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: domácí péče, sociální dávky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)