Sněmovní tisk 1185
Vl. n. z. o opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: mpř. vlády pro ekonomiku.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1185/0 dne 9. 11. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2115).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1185/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1185/2, který byl rozeslán 21. 4. 2006 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 229, usnesení č. 2440).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 4. 2006.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 319/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská společenství, Evropská unie, Podnikání, Podpora veřejná, Správa státní, Zakázky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hospodářské vztahy, kontrola státní pomoci, mezinárodní hospodářské právo, obchodní informace, podpora podnikání, průhlednost administrativy, struktura podniku, účetnictví veřejných institucí, veřejná instituce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)