Sněmovní tisk 1090
Novela z. o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1090/0 dne 19. 11. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1362/20, PID KORNBV7MLDBI.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 19. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 82).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 19. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro bezpečnost

 • V
   • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1090/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2020 na 73. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2020 na 73. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 26. 11. 2020 poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2020 na 73. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 12, usnesení č. 1367).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 8. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 10. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 216 pod číslem 523/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, epidemie, nedostatečná kvalifikace, omezené šíření informací, služební tajemství, státní tajemství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)