Sněmovní tisk 1044
Návrh insolvenčního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 7. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: Pospíšil Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1044/0 dne 13. 7. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1044/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Konkurs

Deskriptory EUROVOCu: analýza příčin, dluh, konkurz, odpovědnost, solventnost, vyrovnání s věřiteli, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)