Sněmovní tisk 1025
Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 1027 (Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.).

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, osoba samostatně výdělečně činná, poradenství, výzkumný ústav, znalecký posudek

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)