Sněmovní tisk 606
Evropská dohoda o přidružení ČR k Evropskému společenství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P


ISP (příhlásit)