Hospodářský výbor
Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku

Předseda

Ing. Martin Jiránek

Místopředseda

Ing. et Ing. Leo LuzarISP (příhlásit)