Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Vedoucí delegace

Ing. Pavel TollnerISP (příhlásit)