Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Jaroslav Lobkowicz

Celkem nalezeno 9 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
16498/12KOM(2012) 710 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 "Spokojený život v mezích naší planety"Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
15426/11KOM(2011) 628 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politikySchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
15425/11KOM(2011) 627 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)Schvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
15400/11KOM(2011) 629 v konečném zněníNávrh nařízení Rady, kterým se určují opatření na stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produktySchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
15399/11KOM(2011) 631 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o režim jednotné platby a podporu pěstitelům révySchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
15398/11KOM(2011) 630 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013Schvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
15397/11KOM(2011) 626 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty ("nařízení o jednotné společné organizaci trhů")Schvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
15396/11KOM(2011) 625 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politikySchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
15772/10KOM(2010) 623 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Pracovní program Komise na rok 2011 - SVAZEK IVzato na vědomí


ISP (příhlásit)