Celkem nalezeno 1528 dokumentů. (6. strana, celkem 102 stran)

KódReferenceNázevStav
13739/19COM(2019) 567 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy v souvislosti s obchodními normami pro olivové oleje a olivové oleje z pokrutinVzato na vědomí bez projednávání
13721/19COM(2019) 566 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitéhoProjednat
13717/19COM(2019) 557 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkemPostoupeno výboru k projednání
13711/19COM(2019) 559 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vytváření předpokladů pro zvýšení dlouhodobých ambicí - Zpráva o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2019Postoupeno výboru k informaci
13708/19COM(2019) 576 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje k zahájení jednání o dohodě o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (CCMAA) s BěloruskemVzato na vědomí bez projednávání
13702/19COM(2019) 561 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii (Zpráva za rok 2017)Vzato na vědomí bez projednávání
13687/19COM(2019) 577 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji k revizi přílohy 17 (Ochrana před protiprávními činy) (změna č. 17) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní organizaci pro civilní letectvíVzato na vědomí bez projednávání
13682/19COM(2019) 552 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Dvacátá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiVzato na vědomí bez projednávání
13679/19COM(2019) 564 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského mořeVzato na vědomí bez projednávání
13667/19JOIN(2019) 20 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči SomálskuVzato na vědomí bez projednávání
13660/19COM(2019) 563 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizaceVzato na vědomí bez projednávání
13644/19COM(2019) 580 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020Vzato na vědomí bez projednávání
13643/19COM(2019) 581 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021Vzato na vědomí bez projednávání
13596/19COM(2019) 546 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící konzistentnost přístupů členských států při určování provozovatelů základních služeb v souladu s čl. 23 odst. 1 směrnice 2016/1148/EU o bezpečnosti sítí a informačních systémůVzato na vědomí bez projednávání
13548/19COM(2019) 486 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2020Vzato na vědomí bez projednávání

<<2345678910>>ISP (příhlásit)