Celkem nalezeno 2326 dokumentů. (4. strana, celkem 156 stran)

KódReferenceNázevStav
 9753/20COM(2020) 314 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daníNavrženo k projednání
 9698/20COM(2020) 317 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho sídlaNavrženo k projednání
 9697/20COM(2020) 278 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o závazcích o důvěryhodnosti statistiky členských států v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statisticeNavrženo k projednání
 9679/20COM(2020) 309 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazkuNavrženo k projednání
 9640/20COM(2020) 303 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2408, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 9583/20COM(2020) 307 finalZpráva Komise - Souhrnná výroční zpráva za rok 2018 o provádění režimu licencí FLEGT stanoveného nařízením (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenstvíNavrženo k projednání
 9576/20COM(2020) 296 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění makrofinanční pomoci třetím zemím v roce 2019Navrženo k projednání
 9571/20COM(2020) 325 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí zpráva v rámci mechanismu pro pozastavení zrušení vízové povinnostiNavrženo k projednání
 9549/20COM(2020) 308 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 520/2007Navrženo k projednání
 9548/20COM(2020) 322 finalNávrh nařízení Rady o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2021 až 2023Navrženo k projednání
 9543/20COM(2020) 302 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2019Navrženo k projednání
 9540/20COM(2020) 291 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových právNavrženo k projednání
 9538/20COM(2020) 324 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Příprava na změny - Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvímNavrženo k projednání
 9509/20COM(2020) 311 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria za rozpočtový rok 2018 (shrnutí)Navrženo k projednání
 9494/20COM(2020) 292 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1855, kterým se Rumunsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání

<<12345678>>ISP (příhlásit)