Celkem nalezeno 2326 dokumentů. (2. strana, celkem 156 stran)

KódReferenceNázevStav
10035/20COM(2020) 608 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025Navrženo k projednání
10034/20JOIN(2020) 13 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Hongkong: výroční zpráva za rok 2019Navrženo k projednání
10032/20JOIN(2020) 12 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Macao: výroční zpráva za rok 2019Navrženo k projednání
10027/20COM(2020) 332 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a RéunionuNavrženo k projednání
10010/20COM(2020) 605 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii bezpečnostní unie EUNavrženo k projednání
 9977/20COM(2020) 607 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětíNavrženo k projednání
 9976/20COM(2020) 623 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivuNavrženo k projednání
 9974/20COM(2020) 622 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, jímž se Francie zmocňuje k jednání o dohodě, kterou se doplňuje její stávající dvoustranná smlouva se Spojeným královstvím o výstavbě a provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionářiNavrženo k projednání
 9964/20COM(2020) 337 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnotyNavrženo k projednání
 9957/20COM(2020) 280 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii covid-19Navrženo k projednání
 9954/20COM(2020) 305 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumu směrnice 2016/681 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnostiNavrženo k projednání
 9951/20COM(2020) 284 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vytvoření zvláštního rámce pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou syntetickou sekuritizaci, týkající se pouze rozvahové syntetické sekuritizace (Text s významem pro EHP)Navrženo k projednání
 9950/20COM(2020) 283 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na pandemii covid-19Navrženo k projednání
 9949/20COM(2020) 282 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po pandemii covid-19Navrženo k projednání
 9947/20COM(2020) 281 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii covid-19Navrženo k projednání

<<123456>>ISP (příhlásit)