Celkem nalezeno 2001 dokumentů. (128. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
13490/17COM(2017) 605 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Kanadou o předávání a využívání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) s cílem předcházet terorismu a jiné závažné nadnárodní trestné činnosti a bojovat proti nimVzato na vědomí bez projednávání
13489/17COM(2017) 612 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán na podporu ochrany veřejných prostorVzato na vědomí bez projednávání
13486/17COM(2017) 603 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na dvacátém řádném zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří v souvislosti s návrhem na změnu přílohy II Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické rozmanitosti ve StředomoříVzato na vědomí bez projednávání
13485/17COM(2017) 604 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012Vzato na vědomí bez projednávání
13484/17COM(2017) 610 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro zlepšení připravenosti na chemická, biologická, radiologická a jaderná bezpečnostní rizikaVzato na vědomí bez projednávání
13478/17COM(2017) 608 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Jedenáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiVzato na vědomí bez projednávání
13425/17COM(2017) 607 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu doplňujícího Úmluvu Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS č. 217) jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
13424/17COM(2017) 606 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
13408/17JOIN(2017) 50 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismuVzato na vědomí bez projednávání
13389/17COM(2017) 596 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Evropské unieVzato na vědomí bez projednávání
13377/17COM(2017) 598 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - 35. výroční zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech EU (2016)Vzato na vědomí bez projednávání
13354/17COM(2017) 595 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produktyVzato na vědomí bez projednávání
13343/17COM(2017) 599 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2017Vzato na vědomí bez projednávání
13286/17COM(2017) 572 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit lepší fungování zadávání veřejných zakázek v Evropě a pro EvropuVzato na vědomí bez projednávání
13277/17COM(2017) 592 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o dokončení bankovní unieVzato na vědomí bez projednávání

<<124125126127128129130131132>>ISP (příhlásit)