Dokument EU 9538/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Příprava na změny - Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
/kód dokumentu 9538/20, COM(2020) 324 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 9538/20 dne 22. 7. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 55. schůzi dne 9. 9. 2020 svým usnesením č. 339 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)