Dokument EU 9469/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění a významu pracovního plánu Evropské unie v oblasti sportu na období 2017–2020
/kód dokumentu 9469/20, COM(2020) 293 final/ISP (příhlásit)