Dokument EU 8678/19

Zpráva Komise Radě - Hodnocení týkající se doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce
/kód dokumentu 8678/19, COM(2019) 169 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8678/19 dne 17.04.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)