Dokument EU 8566/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci pracovní skupiny pro zeměpisná označení zřízené Dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí jejího jednacího řádu
/kód dokumentu 8566/19, COM(2019) 181 final, 2019/0093(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8566/19 dne 15.04.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)