Dokument EU 8560/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku
/kód dokumentu 8560/19, COM(2019) 174 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8560/19 dne 15.04.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)