Dokument EU 8476/19

Sdělení Komise - Řešení dopadů vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody: koordinovaný přístup Unie
/kód dokumentu 8476/19, COM(2019) 195 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8476/19 dne 11.04.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)