Dokument EU 8461/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posouzení pokroku, jehož členské státy dosáhly při plnění svých vnitrostátních cílů energetické účinnosti pro rok 2020 a při provádění směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU, požadované podle čl. 24 odst. 3 této směrnice (2018)
/kód dokumentu 8461/19, COM(2019) 224 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8461/19 dne 11.04.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)