Dokument EU 8408/19

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním používání protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
/kód dokumentu 8408/19, COM(2019) 172 final, 2019/0091(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8408/19 dne 12.04.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)