Dokument EU 8304/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Úmluvy na ochranu lososů v severním Atlantiku, pokud jde o žádost o přistoupení k uvedené úmluvě, kterou předložilo Spojené království
/kód dokumentu 8304/19, COM(2019) 184 final, 2019/0094(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8304/19 dne 11.04.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)