Dokument EU 7873/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství zřízeném na základě Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o přijetí protokolu č. 1 dohody týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce
/kód dokumentu 7873/19, COM(2019) 148 final, 2019/0084(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7873/19 dne 25.03.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)