Dokument EU 7687/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí
/kód dokumentu 7687/16, COM(2016) 148 final/



ISP (příhlásit)