Dokument EU 7540/19

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním uplatňování protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
/kód dokumentu 7540/19, COM(2019) 129 final, 2019/0071(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7540/19 dne 15.03.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)