Dokument EU 7070/06

Zelená kniha: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii
/kód dokumentu 7070/06, KOM(2006) 105 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, energetická politika, konkurenceschopnost, ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj, výzkum a vývoj, zásobování energiíISP (příhlásit)