Dokument EU 5745/06

Sdělení Komise jarnímu zasedání Evropské rady Čas zařadit vyšší rychlost - Část 1: Nové partnerství pro růst a zaměstnanost
/kód dokumentu 5745/06, KOM(2006) 30 v konečném znění (Část 1)/Deskriptory EUROVOCu:členský stát EU, evropská strategie zaměstnanosti, hospodářská a sociální soudržnost, hospodářský růst, statistika, trvale udržitelný rozvoj, výzkum a vývojISP (příhlásit)