Dokument EU 5639/16

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu
/kód dokumentu 5639/16, COM(2016) 26 final, 2016/0011 (CNS)/ISP (příhlásit)