Dokument EU 5302/05

Zpráva Komise Výroční zpráva o zavádění vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou
/kód dokumentu 5302/05, KOM(2004) 863 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnost dodávky, cena energie, elektrická energie, energetický průmysl, jednotný trh, liberalizace trhu, národní implementace práva Společenství, obchod uvnitř Společenství, ochrana spotřebitele, soutěžní politika, trhISP (příhlásit)