Dokument EU 14814/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Devátá zpráva Komise o fungování systému kontroly tradičních vlastních zdrojů (2016–2018) (čl. 6 odst. 3 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014)
/kód dokumentu 14814/19, COM(2019) 601 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 14814/19 dne 4.12.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 39. schůzi dne 11.12.2019 svým usnesením č. 271 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)